Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΤΕ - ΑΒ«Με την πρόταση συγχώνευσης της ΕΤΕ προς την Alpha Bank η κυβέρνηση προσπαθεί με πλάγιο τρόπο να ξεπουλήσει δημόσια περιουσία και να μειώσει κατακόρυφα την όποια δημόσια συμμετοχή,  άρα και επιρροή, παραμένει στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΤΕ στο νέο σχήμα  οι  άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα μειωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.

Είναι δεδομένο επίσης ότι αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο είναι οι εργαζόμενοι των δυο τραπεζών. Πίσω από τέτοιες ενέργειες κρύβονται μαζικές απολύσεις  προσωπικού, σύμφωνα και με τη λογική της τρόικα. Είναι ενδεικτικό ότι στην ανακοίνωση της ΕΤΕ δεν υπάρχει καμία αναφορά στο προσωπικό.

Επίσης είναι χαρακτηριστική η στάση της διοίκησης της  Αlpha Βank που ενώ είναι οφθαλμοφανές ότι μια τέτοια συμφωνία την ωφελεί με υπερτίμημα 18,5%   αρνείται προς το παρόν να συναινέσει και αναμένει νέα πρόταση για  να έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη σε βάρος  της δημοσίας περιουσίας και των ασφαλιστικών ταμείων.

Καταστροφικές προτάσεις σαν αυτή της ΕΤΕ είτε καταλήξει σε συμφωνία είτε όχι, λειτουργούν από την μια ως οδηγός για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος και από την άλλη δηλώνουν τις ακραία νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της σημερινής κυβέρνησης
.
Η λύση βρίσκεται ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η δημιουργία ενός μεγάλου εθνικού – κρατικού τραπεζικού φορέα, με πρώτο βήμα τη συνένωση Εθνικής, Αγροτικής και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ο δημόσιος έλεγχος και η εθνικοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας».