Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Παναττική Συνέλευση του Μετώπου A-A

Δελτίο τύπου

Το Σάββατο 27 / 11 πραγματοποιήθηκε Παναττική Συνέλευση του μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής – Ελεύθερη Αττική. Στην διαδικασία συμμετείχαν 250 σύντροφοι και συντρόφισσες και η σχετική συζήτηση ασχολήθηκε με την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών εκλογών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων του σχηματισμού. Η συνέλευση αποφάσισε:

Α. Την συγκρότηση και λειτουργία του Περιφερειακού συνδυασμού Ελεύθερη Αττική ο οποίος τιμήθηκε από 30.000 και πλέον συμπολίτες μας και εξέλεξε περιφερειακό σύμβουλο.

Β. Την συγκρότηση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής με την μορφή πανελλαδικής πρωτοβουλίας – δικτύωσης με σκοπό να προωθήσει την ιδέα της οικοδόμησης πλατιού πολιτικού και κοινωνικού Μετώπου στην βάση τεσσάρων σημείων:
1. Να φύγει η κυβέρνηση,
2. Να φύγουν Τρόικα και Μνημόνιο,
3. Αναδιαπραγμάτευση του δημόσιου χρέους άμεσα με τους όρους του λαϊκού συμφέροντος και διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του και
4. Ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας με βάση το κοινωνικό κράτος. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συνέλευση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής στις αρχές του επόμενου έτους (Γενάρης 2011).

Γ. Όσοι σύντροφοι και συντρόφισσες συσπειρώνονται στο Μέτωπο και είναι ταυτόχρονα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσουν στα πλαίσια της συζήτησης για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ τις θέσεις που εξέφρασαν τα 5 μέλη της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στο Μέτωπο με το κείμενο «10 σημεία προς την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ» που έχει κατατεθεί εδώ και μήνες και έχει μείνει αναπάντητο.

Επισυνάπτονται: Α. Η απόφαση της Παναττικής Συνέλευσης του Μετώπου και Β. το κείμενο «10 σημεία προς την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ».ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
του «Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής»

Η Συνέλευση του «Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής» και του περιφερειακού Συνδυασμού «Ελεύθερη Αττική», που συνέρχεται στην Αθήνα στις 27.11.2010, για να εκτιμήσει το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών και την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα, αποφάσισε τα παρακάτω: 

1.Συνέχιση της παρουσίας και δράσης της «Ελεύθερης Αττικής»:
α) Με λειτουργία των Συνελεύσεων στις 8 περιφερειακές ενότητες.
β) Με συγκρότηση ευέλικτης και λειτουργικής επιτροπής από τον περιφερειακό σύμβουλο που θα μας αντιπροσωπεύει, και από έναν ή μια εκπρόσωπο από κάθε περιφερειακή ενότητα. Το συντονιστικό θα έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση των θεμάτων της περιφέρειας, τις παρεμβάσεις στα όργανα της περιφέρειας, τη σύνδεση και συνεργασία με τα μαζικά κινήματα, τις δημοτικές παρατάξεις κλ.π.
γ) Με την συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Επιστημονικής Στήριξης που συνέταξε το πρόγραμμά μας, της ιστοσελίδας μας και του Γραφείου Τύπου.
δ) Με την διεκδίκηση γραφείων από την Περιφέρεια Αττικής.
ε) Η συνέλευση θεωρεί ότι η εκπροσώπηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει καταρχάς να γίνει από το σύντροφο Αλέκο Αλαβάνο, με πρόβλεψη εναλλαγής στη συνέχεια.

2. Συνέχιση και ανάπτυξη της δράσης και λειτουργίας του «Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής». Όχι ως κόμματος, αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μας, αλλά ως Ανοικτού Πολιτικού Σχεδίου. Σκοπός είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός ευρύτατου μετώπου όλων των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων που αγωνίζονται για την ανατροπή της κυβέρνησης, την απαλλαγή του λαού και της χώρας από τα δεσμά που μας επιβάλουν το ΔΝΤ και η Ε.Ε, την εναλλακτική ριζοσπαστική λύση. Έχουμε ως πολιτικό κεκτημένο τα 10 σημεία που προτάθηκαν στη Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και τις θέσεις μας όπως διατυπώνονται στα κείμενα της «Ελεύθερης Αττικής».

3.Σύγκληση μέσα στον Γενάρη 2011 πανελλαδικής συνέλευσης του «Μετώπου» με θέματα:
α) Διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων με τη μορφή διακήρυξης και κύριες κατευθύνσεις αα) το πρόβλημα του χρέους, ββ) την παραγωγική ανασυγκρότηση, με αιχμή την εργατική τάξη, όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, που αποτελούν τη βασική παραγωγική δύναμη της χώρας και γγ) το πρόβλημα της δημοκρατίας και της πολιτικής διεξόδου. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται 5μελής επιτροπή που θα διαμορφώσει το σχέδιο.
β) Τη δημοκρατική συγκρότηση του «Μετώπου», με τη διαμόρφωση στοιχειωδών αρχών λειτουργίας του και εκλογή οργάνου από τη Συνέλευση.
γ) Μέχρι την σύγκληση της πανελλαδικής συνέλευσης του Γενάρη, η συνέλευση αποφασίζει να λειτουργήσει Προσωρινό Συντονιστικό. Αποτελείται από τους 8 υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες ( ή κάποιον άλλο αντιπρόσωπο αν αποφασίσει διαφορετικά κάποια αντιπεριφέρεια ) και τους Αλέκο Αλαβάνο, Νίκο Γαλάνη, Γιάννη Θεωνά, Αντώνη Νταβανέλλο, Γιώργο Σαπουνά, Δήμο Τσακνιά και με τη δυνατότητα να συμπληρωθεί για αυτό το χρονικό διάστημα με έναν ή δύο συντρόφους.
δ) Την άμεση εκκίνηση καμπάνιας του Μετώπου στο θέμα του χρέους με την κωδικοποίηση των θέσεων μας, με βάση και τις νεώτερες εξελίξεις, και την προώθησή τους απευθείας στον κόσμο της εργασίας και της ανεργίας.
στ) Την επαφή με φίλους και φίλες πανελλαδικά που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Μέτωπο.

4. α) Τα μέλη της Συνέλευσης, που είμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουμε τη βαθιά κρίση του χώρου. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα ανασυγκρότησης και δημιουργικής προσφοράς του ΣΥΡΙΖΑ σε μια μετωπική σύγκλιση ευρύτατων δυνάμεων. Αυτή δεν μπορεί να προέλθει από τη συνέχιση άγονων διεργασιών κορυφής. Μπορεί να προέλθει μόνο από τα μέλη του. Γι΄ αυτό είναι αναγκαίο να συνέλθει το αργότερο μέχρι το τέλος Γενάρη η 4ης Πανελλαδική Σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα κατατεθούν οι διάφορες απόψεις και θα ληφθούν οι αποφάσεις στη βάση της αρχής «ένα μέλος, μία ψήφος».
β)Τα μέλη της Συνέλευσης, που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, θα πάρουν όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσέγγιση δυνάμεων που απελευθερώνονται από το κόμμα αυτό και που ούτε επιβαρύνονται από σκιές του παρελθόντος, ούτε διαπλέκονται με κέντρα του συστήματος στον επικοινωνιακό ή οικονομικό χώρο.
γ) Το ίδιο ακριβώς βάρος με τα δύο προηγούμενα αφορά σε ριζοσπαστικές οργανώσεις, ομάδες, κινήσεις που ούτε συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε προέρχονται από τον σοσιαλιστικό χώρο αλλά κινούνται στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, της κοινωνικής διαμαρτυρίας, του οικολογικού ριζοσπαστισμού. Θα επιδιώξουμε την επικοινωνία μαζί τους και διερεύνηση της δυνατότητας για κοινές δράσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας.
δ) Θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία συνάντησης, επικοινωνίας, συζήτησης της αριστεράς και του ριζοσπαστισμού όπως το Αριστερό Βήμα Διαλόγου, αυθεντικές προοδευτικές περιφερειακές και δημοτικές κινήσεις, ενωτικές εργατικές πρωτοβουλίες κτλ.
ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΝΤ – Ε.Ε. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Πρόταση δέκα σημείων προς την Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ

Στις σημερινές εντελώς έκτακτες συνθήκες η Αριστερά καλείται να αναλάβει άμεσα την ιστορική πρωτοβουλία και να πρωταγωνιστήσει στην συγκρότηση ενός ευρύτατου κοινωνικού και πολιτικού Μετώπου για την αντίσταση, την αλληλεγγύη και την ανατροπή.
Μια τέτοια ευθύνη δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις, ιδεολογικές και πολιτικές «καθαρότητες», άσκοπους ανταγωνισμούς, μικροκομματικές επιδιώξεις και συμφέροντα, έξω και πέρα απ΄ τις αγωνίες του εργαζόμενου λαού.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ, η υπόθεση αυτή δεν αποτελεί μόνο το βασικό καθήκον της εποχής αλλά και σημαντική ευκαιρία να αποδείξουμε πρώτα απ’ όλα στον κόσμο που κατά καιρούς μας ψήφισε και πολύ περισσότερο μας πλησίασε γεμάτος ελπίδα και διάθεση για συμμετοχή, ότι εξακολουθεί να αξίζει αυτή η επιλογή. Για ακόμη μια φορά καλούμε στον δρόμο της συστράτευσης και της ενότητας στο έδαφος ενός ΣΥΡΙΖΑ που θα πρωταγωνιστήσει στην συγκρότηση ενός πλατιού, ριζοσπαστικού Μετώπου για την ανατροπή του μνημονίου και των μέτρων, για την υπεράσπιση των οικονομικών, εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων εργαζομένων και συνταξιούχων, για την κοινωνική αλληλεγγύη και την εναλλακτική λύση.
Στο πλαίσιο αυτό, εμείς τα μέλη της Γραμματείας που συμμεριζόμαστε τον πολιτικό προβληματισμό του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής προτείνουμε τα ακόλουθα 10 σημεία στόχων και δράσεων που θα κάνουν καθαρή την σφοδρή αντίθεσή μας σε ΔΝΤ – ΕΕ – Κυβέρνηση, θα δίνουν πολιτικό περιεχόμενο στους αγώνες και θα ευνοούν τις προϋποθέσεις για μια ριζοσπαστική εναλλακτική λύση.

1. ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Το νέο αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο στο οποίο θα ενταχθούν και οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά αποτελεί την πιο επιθετική και άγρια πολιτική απέναντι στον κόσμο της εργασίας σε ολόκληρη την μεταπολεμική περίοδο. Η κυβέρνηση Γ Παπανδρέου υλοποιώντας τις εντολές ΔΝΤ και ΕΕ οδηγεί τους εργαζόμενους σε ολοκαύτωμα. Τα εργατικά δικαιώματα, ολόκληρο σχεδόν το εργατικό δίκαιο που χτίστηκε με θυσίες και αίμα σχεδόν έναν αιώνα τώρα, κυριολεκτικά διαγράφεται μέσα στις τρεις σελίδες αυτού του νομοθετικού εκτρώματος. Την ίδια ώρα πετσοκόβονται οι συντάξεις και γίνονται επίδομα φτώχειας για έναν ολόκληρο κόσμο που έχει εργαστεί σκληρά, που έχει ιδρώσει και δεν έχει κλέψει και που έχει πληρώσει για δεκαετίες.
Δεν θα περάσει. Δεν θα εφαρμοσθεί. Αγώνας χωρίς συμβιβασμό.
Ο κάθε βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φέρει ατομική ευθύνη. Η ψήφος του αν είναι ναι, θα γραφτεί με μαύρα γράμματα στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Ειρηνική επίθεση με επιστολές, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms, στον καθένα χωριστά. Ειρηνική πολιορκία των γραφείων του καθένα χωριστά.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανεύθυνος άρχων κατά το Σύνταγμα, φέρει την ιστορική ευθύνη που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Ο Πρόεδρος της Ισλανδίας παρέπεμψε το θέμα του χρέους σε δημοψήφισμα και το 93% του ισλανδικού λαού είπε «όχι».

2. ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Αυτό το χρέος δεν είναι του λαού! Ο λαός δεν οφείλει και δεν πρέπει να πληρώσει! Όλες οι απόψεις αριστερών οικονομολόγων (στάση πληρωμών, διαγραφή, επαναδιαπραγμάτευση με τους όρους του λαϊκού συμφέροντος και όχι των δανειστών κ.λ.π.) αξίζει να εξετασθούν. Χρειάζεται να τεθούν άμεσα σε αναλυτικό έλεγχο όλα τα δάνεια με πλήρη διαφάνεια ώστε να αποδειχθεί με ποια κριτήρια, όρους και σκοπούς έγιναν και αν νομιμοποιούνται με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Να τεθεί άμεσος στόχος η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των δανείων αυτών και η ριζική αλλαγή των όρων αποπληρωμής του υπολοίπου.
Σε μια τέτοια κατεύθυνση απαιτείται ταυτόχρονα συγκρότηση ενός ισχυρού δημόσιου πόλου παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που θα προέλθει από επανεθνικοποίηση των Τραπεζών που ξεπουλήθηκαν και την επιβολή δημόσιου ελέγχου σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

3. ΑΡΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
Η ΕΕ και τα όργανά της χωρίς καμιά δημοκρατική νομιμοποίηση προωθούν και επιβάλουν συστηματικά τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική και το αντιδημοκρατικό της μοντέλο - όπου τον ρόλο των εκλεγμένων αντιπρόσωπων του λαού τον παίζουν υπαλληλίσκοι των λόμπυ του μεγάλου κεφαλαίου, στο σύνολο των χωρών και δημιουργούν ένα ζοφερό περιβάλλον για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που σήμερα βιώνει με τον πιο σκληρό, άδικο και μονόπλευρο τρόπο την κρίση.
Συντονισμός της δράσης της ευρωπαϊκής Αριστεράς με επίκεντρο την κατάργηση του Συμφώνου Σταθερότητας κι όλου του πακέτου νέων ρυθμίσεων για την αυστηροποίηση και αναγκαστική επιβολή του. Μονομερής άρνηση εφαρμογής από την Ελλάδα του Συμφώνου Σταθερότητας, της συνθήκης της Λισαβόνας και του Μάαστριχτ.

4. ΤΟ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥ
Η συζήτηση για το ζήτημα της παραμονής ή όχι στην ζώνη του Ευρώ, ακόμη και στην ΕΕ δεν μπορεί να είναι ταμπού. Για την Αριστερά το θέμα δεν είναι οι όροι της κερδοφορίας του ελληνικού κεφαλαίου – με ευρώ ή με υποτιμημένη δραχμή! Το κεντρικό ζήτημα αφορά στους όρους της ζωής της κοινωνικής πλειοψηφίας – απ’ αυτή την σκοπιά είναι αδιάφορο εάν ο λαός θα δυστυχεί με ευρώ ή με δραχμή. Δεν μπορεί να δικαιωθεί ούτε η παραμονή με οιοδήποτε τίμημα ούτε η αποχώρηση χωρίς στρατηγική.
Το πρόβλημα δεν είναι των λαών των χωρών μελών αλλά της ίδιας της Ε.Ε. που οφείλει να αποδείξει ότι το ευρώ ευνοεί τον κόσμο της εργασίας και δεν τον αποδομεί. Σε αυτή τη φάση μια λαϊκή ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να θέσει, ακόμα ως διαπραγμάτευση, τους ελάχιστους όρους που θα κάνουν ανεκτή την παραμονή στη ζώνη του ευρώ.

5. ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, συνεργασίας και έκφραση της κοινής στρατηγικής ΕΕ και ΔΝΤ και αφαιρεί τον έλεγχο από τα χέρια της εκλεγμένης κυβέρνησης και της Βουλής στην Ελλάδα. Αυτό επιδεινώνεται ακριβώς επειδή η ελληνική κυβέρνηση, και δι’ αυτής το εγχώριο οικονομικό κατεστημένο, συναίνεσε και συνδιαμόρφωσε αυτή την εξέλιξη! Το μνημόνιο ανοίγει διάπλατα ζητήματα δημοκρατίας. Ο διεθνισμός και ο «αντιιμπεριαλισμός» είναι ισχυρά και αναπόσπαστα στοιχεία της ίδιας σοσιαλιστικής στρατηγικής.
Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού ψευδόμενη ασύστολα ως προς το πρόγραμμά της, εκχώρησε την εξουσία που της έδωσε ο λαός στον διεθνή έλεγχο της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η μόνη αξιόπιστη στάση στα μάτια του λαού είναι η απαίτηση: να πέσει η κυβέρνηση μαζί με την πολιτική της!
Η Αριστερά αντιπαραθέτει το πρόγραμμά της και την εναλλακτική προοπτική μιας νέας κοινωνικής πλειοψηφίας και μιας κυβέρνησης που θα εκφράζει χωρίς συμβιβασμούς τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων μέσα από μια αποφασιστική ανατροπή των ταξικών, κοινωνικών και πολιτικών συσχετισμών.

6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ
Άμεση προβολή των 15 σημείων και του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάδειξη των θεμάτων αιχμής, όπως η κατακόρυφη μείωση των στρατιωτικών δαπανών, η φορολογία του μεγάλου πλούτου, οι εθνικοποιήσεις τραπεζών και ΔΕΚΟ. Ενσωμάτωση, παράλληλα, των αναγκαίων στοιχείων από τις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων μηνών, ιδιαίτερα στο θέμα του χρέους και των δημόσιων οικονομικών.
Κατεύθυνση είναι η ρήξη με το οικονομικό μοντέλο και το πολιτικό σύστημα του νεοφιλελευθερισμού. Στόχος η ανασύνταξη της ελληνικής κοινωνίας και η οικοδόμηση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, που θα φέρνει στο προσκήνιο τις δυνάμεις μιας λαϊκής εξουσίας ικανής να παλέψει για έξοδο από την κρίση και να προσβλέπει ξεκάθαρα στην κοινωνική δικαιοσύνη, τις ελευθερίες, την σοσιαλιστική προοπτική. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο κοινωνικής νομιμοποίησης, συμμετοχής και ελέγχου αποκτούν νόημα και ισχύ μέτρα όπως οι εθνικοποιήσεις των τραπεζών, των ΔΕΚΟ κ.λ.π.

7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΝΕΟΛΑΙΑ
Κάθε γενική απεργία μπορεί και πρέπει να γίνει ο επόμενος μεγάλος και ακόμη πιο σημαντικός σταθμός της παλλαϊκής αντίστασης μετά τη μεγαλειώδη πανελλαδική απεργία -σταθμό στις 5 Μάη. Ο λαός μπορεί και πρέπει να μετατρέψει τα προκλητικά νομοσχέδια της κυβέρνησης σε κουρελόχαρτο και να το στείλει στο σκουπιδοτενεκέ, μαζί με όλες τις Συμβάσεις και τα Μνημόνια της κυβέρνησης, του ΔΝΤ και της ΕΕ.
Στο χώρο των εργαζόμενων είναι άμεση ανάγκη να οικοδομηθούν και να ενισχυθούν οι όροι της συνδικαλιστικής δράσης και αντίστασης με ανατροπή της ηττοπαθούς πολιτικής της ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ στην πλειοψηφία των σωματείων και ομοσπονδιών, με συγκρότηση νέων σωματείων εκεί που δεν υπάρχουν, με αγωνιστική και ενωτική πίεση στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που επιμένουν στον αδιέξοδο, μοναχικό δρόμο του κομματικού ελέγχου του εργατικού κινήματος.
Στρατηγικής σημασίας παράγοντας για ένα μεγάλο και ζωντανό κίνημα είναι η μαζική συμμετοχή της νέας γενιάς. Μετά τον Δεκέμβρη ο λόγος του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει αδιάφορη τη νεολαία της οποίας τα πιο ευαίσθητα στοιχεία αναζητούν αλλού χώρο ελευθερίας και ριζοσπαστισμού με την μεγάλη πλειοψηφία της, παρά την πρωτοφανή επίθεση της κυβέρνησης, να επιλέγει τη μη συμμετοχή και την αποστασιοποίηση.
Για μας η νεολαία είναι η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα. Η γενιά του άρθρου 16 και του Δεκέμβρη μπορεί να δώσει δυναμισμό, πνοή, διάρκεια, ανθεκτικότητα, φαντασία στην οικοδόμηση ενός Μετώπου που θα αλλάξει τα πράγματα.

8. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΝΤΟΥ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ
Για την οργάνωση των αντιστάσεων και την κοινωνική αλληλεγγύη, οικοδόμηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα επιτροπών ενάντια στα μέτρα και το μνημόνιο, παντού, τώρα! Με τη συμμετοχή των πιο διαφορετικών δυνάμεων της αριστεράς. Φίλοι του ΠΑΣΟΚ που διαφοροποιούνται πλήρως από την κυβερνητική πολιτική, πολιτών από κάθε πολιτικό χώρο. Της νεολαίας, της κοινωνίας που ευαισθητοποιείται.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την πιο αποφασιστική και μαχητική απάντηση των εργαζομένων. Στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και τις σχολές και βέβαια στις πλατείες των γειτονιών, όπου ένας νέος λαϊκός θεσμός γεννιέται, οι λαϊκές συνελεύσεις των κατοίκων. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να είναι «πανταχού παρόντα» μέσα σε όλες τις λαϊκές δράσεις και πρωτοβουλίες, στηρίζοντας, αποκαλύπτοντας, παροτρύνοντας και δίνοντας με αυταπάρνηση το παράδειγμα της λαϊκής αντίστασης.
Το Μέτωπο θα οικοδομηθεί πρώτα από όλα από τα κάτω.
Σήμερα διαμορφώνονται οι όροι για την συγκρότηση μιας ευρύτατης κοινωνικής συμμαχίας εργαζόμενων, ανέργων, νεολαίας, αγροτών, επαγγελματοβιοτεχνών και αυτοαπασχολούμενων που συσπειρώνεται στην αντίθεση στο μνημόνιο και τα μέτρα καθώς και σε ζητήματα δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μεσαία στρώματα, που απολάμβαναν ψιχία των προνομίων της άρχουσας καπιταλιστικής τάξης και τη στήριζαν, δέχονται βαρύτατες πιέσεις και μπορούμε να συμβάλλουμε να αλλάξουν στρατόπεδο.
Οι ανοιχτές επιτροπές αντίστασης παντού, στις γειτονιές, στους χώρους δουλιάς, στα στέκια της νεολαίας αποτελούν το κύτταρο ενός δημοκρατικού, αγωνιστικού δικτύου που θα δώσει υπόσταση στο Μέτωπο.

9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
Οι αυτοδιοικητικές, και κυρίως οι περιφερειακές εκλογές πρέπει να πάρουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα. Να εκφραστεί η αποδοκιμασία του λαού στην Κυβέρνηση. Όχι σε ΔΝΤ – Ε.Ε. – Κυβέρνηση. ΝΑΙ σε ΜΕΤΩΠΟ για Λαϊκή Λύση. Ιδιαίτερη σημασία έχει λόγω μεγέθους και βαρύτητας η περιφέρεια Αττικής. Θα είναι λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώξει μια κομματική καταγραφή ως τμήμα ενός απαξιωμένου πολιτικού συστήματος. Αυτό που χρειάζεται είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης μιας ευρύτατης, ελεύθερης, μετωπικής συμπαράταξης «έξω και ενάντια στο σύστημα» που μπορεί να συγκεντρώσει ισχυρότατες δυνάμεις, χωρίς να διστάζει να θέσει τον δυσκολότατο, αλλά όχι ανέφικτο, στο σημερινό σκηνικό, στόχο, της νίκης.
Συγκρότηση μετωπικών κινήσεων και συσπειρώσεων παντού, ιδιαίτερα στις περιφέρειες, πάνω στο σαφές πλαίσιο απόρριψης του Μνημονίου, των μέτρων και της απαλλαγής από την κυβέρνηση Παπανδρέου!

10. ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το κεντρικό ζήτημα είναι να παίξει τον ουσιαστικό και καταλυτικό ρόλο ενός πολιτικού υποκειμένου της Αριστεράς, σ’ ένα πλατύ Μέτωπο που θα μπορεί να χωράει κόσμο από κάθε πολιτική διαδρομή και ταυτότητα, που θα συσπειρώνεται στον στόχο της ακύρωσης του Μνημονίου και των μέτρων και θα δημιουργεί προϋποθέσεις για την αλλαγή των συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα, για μια νέα πλειοψηφία. Ο στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ για το Μέτωπο.
Αυτό απαιτεί ταχύτατη και σε βάθος ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορέσει να φέρει την ελπίδα, την έμπνευση και την δυνατότητα στράτευσης και συμμετοχής στα μέλη και τους φίλους μας:
• Συνδυασμός κάθε πολιτικής δράσης με καμπάνια εγγραφής μελών στον ΣΥΡΙΖΑ.
• Διοργάνωση της 4ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης τον Σεπτέμβριο με θέματα την πολιτική γραμμή για την οικοδόμηση Μετώπου, την γραμμή «περιφερειακές εκλογές = δημοψήφισμα», την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων προηγούμενων Π.Σ., την εκλογή Γραμματείας από την Π.Σ με την πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων για την παρουσία των συνιστωσών, την δημοκρατική επιλογή από την ίδια την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του σχεδίου πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ.
• Κατάργηση της μονοπρόσωπης κεντρικής εκφώνησης (πρόεδρος της ΚΟ) και θέσπιση συλλογικής ηγεσίας.
• Άμεση έναρξη επαφών σε κεντρικό, αλλά και σε τοπικό, επίπεδο, με την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, στοιχεία από τον χώρο του ΚΚΕ, διαφωνούντες του ΠΑΣΟΚ, κοινωνικές συσσωματώσεις, ανθρώπους της Τέχνης και των γραμμάτων για την προώθηση της στρατηγικής του Μετώπου.


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2010
Τα μέλη της Γραμματείας
Νίκος Γαλάνης
Γιάννης Θεωνάς
Αντώνης Νταβανέλος
Γιώργος Σαπουνάς
Δήμος Τσακνιάς

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Λαχειοφόρος κλήρωση για κάλυψη μέρους των εξόδων του προεκλογικού αγώνα της Ελεύθερης Αττικής.Η Ελεύθερη Αττική προχωράει σε λαχειοφόρο αγορά προκειμένου να καλύψει μέρος των οικονομικών της υποχρεώσεων από τις εκλογές.
 Θα ξεκινήσει το Σάββατο 27.11 στη Συνέλευσή της και θα ολοκληρωθεί αυθημερόν, εφόσον μπορέσουν να πουληθούν τουλάχιστον 300 λαχνοί. Αν δεν γίνει κατορθωτό, η κλήρωση θα γίνει μόλις συγκεντρωθούν οι 300 λαχνοί, το αργότερο πάντως στις 10 Δεκεμβρίου, όσοι λαχνοί κι αν έχουν δοθεί τότε. Τιμή κάθε λαχνού 50 ευρώ.
Τα δώρα που θα κληρωθούν είναι κατά σειρά:
1.      Το έργο ζωγραφικής της Κατερίνας Γεωργαντά για την Αττική που έγινε ειδικά για τον προεκλογικό αγώνα της παράταξης του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής. Διαστάσεις : 1.00 X 1.50  cm περίπου.2.       Η φωτογραφία του Περικλή Αντωνίου «Το παιδί, η πέτρα και η θάλασσα» που έγινε και το σήμα της παράταξης και του ψηφοδελτίου.                                   Διαστάσεις 0.60cm Χ 1.45 cm.3.      Μεταξοτυπία   του Κ. Τσόκλη


4.      Μεταξοτυπία   του Χρ. Καρά5.      Μεταξοτυπία του Σαρ. Καραβούζη6.      Δημοσθένους, Γ. Φιλιππικός, Παρίσι. Μπροσούρα του 1867 με τον «αντιιμπεριαλιστικό» λόγο του Δημοσθένη.
7.      «Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων», Μπροσούρα με Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών του 1911. Αιτήματα πιο προωθημένα από τις μετά ένα ακριβώς αιώνα ρυθμίσεις του Μνημονίου
8.      «Λαϊκή Φωνή», Όργανο της Επιτροπής Περιοχής Μακεδονίας Θράκης του ΚΚΕ, 21 Σεπτέμβρη 1945
9.      Δίτομη συλλεκτική έκδοση : «Το εργατικόν ζήτημα» των Hercner – Καλτσουνάκη , εκδόσεις Ελευθερουδάκη, 1919,1920.
10.  Τετράτομη συλλεκτική έκδοση «Στ άρματα, στ΄άρματα, Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης», εκδόσεις Γιαννίκος.
11 -96 : Από ένα τεύχος της προδικτατορικής «Επιθεώρησης της Τέχνης»
 97 μέχρι τέλος :  Από ένα βιβλίο τσέπης δεκαετίας 70,80.

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

TO ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11 ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Σάββατο 27 /11 θα πραγματοποιηθεί Παναττική Συνέλευση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής -Ελεύθερη Αττική, στις 12.00μ, στην Πάντειο.
Η συνέλευση θα συγκεφαλαιώσει τις συζητήσεις που έγιναν στο αμέσως προηγούμενο διάστημα σε συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε περιφερειακό τομέα χωριστά, σχετικά με τον απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος, την αποτελεσματική και ενωτική δράση της Αριστεράς στην τρέχουσα συγκυρία και την προοπτική του σχήματος.

Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ -Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ


-          Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ, ΣΕ ΑΛΛΑ ΟΜΩΣ ΣΗΜΕΙΑ
-          ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
-          ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

«Η Γερμανία, σε συνεννόηση με τη Γαλλία, μετά τη συνάντηση Μέρκελ – Σαρκοζί στη Dauville, προωθεί την ιδέα ενός Μόνιμου Μηχανισμού για την Κρίση, σε σχέση με την υπερχρέωση και την αδυναμία πληρωμής χωρών – περιφερειακών  σε αυτή τη φάση – της ευρωζώνης. Ο Μηχανισμός αυτός προβλέπει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χρέους, όπου περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο παραγραφής μέρους του. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση  προβλέπεται άμεση συμμετοχή στο κόστος της παραγραφής των δανειστών, δηλαδή τραπεζών και επενδυτικών κεφαλαίων.

Η κριτική στις προτάσεις της Μέρκελ πρέπει να είναι αυστηρότατη. Σε δύο θέματα.
Πρώτο, γιατί ο Μηχανισμός αυτός, στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας,  προβλέπεται ως θεσμός εκβιαστικής επιβολής όρων κατάλυσης του Κοινωνικού Κράτους και αποσύνθεσης της οικονομίας σε όσες χώρες προσφύγουν σε αυτόν.  
Δεύτερο, γιατί δεν υπάρχει παράλληλη πρόβλεψη εξασφάλισης με ευρωπαϊκές εγγυήσεις περαιτέρω δανειοδότησης των υπερχρεωμένων χωρών με ευνοϊκά επιτόκια – αντίστοιχα π.χ. με τον δανεισμό των ιδιωτικών τραπεζών με 1% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνέπεια αυτής της παράλειψης θα είναι οι αγορές κεφαλαίων να αρχίσουν μια κερδοσκοπική επίθεση, τη στιγμή που για πρώτη φορά αισθάνονται την απειλή μεγάλων απωλειών από την παραγραφή, όπως βλέπουμε ήδη αυτές τις μέρες να γίνεται με τα spread  της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Τι αντίδραση προς την Μέρκελ θα περίμενε κανείς από μια ελληνική κυβέρνηση  που έχει συναίσθηση των προβλημάτων της χώρας και του λαού μας; Πρώτο, να αντιταχθεί σε ένα νέο μηχανισμό, εφόσον , όπως και το μνημόνιο, οδηγεί σε εξαθλίωση κοινωνία και οικονομία. Δεύτερο, να διεκδικήσει την εξασφάλιση ενός χαμηλότοκου δανεισμού μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης , ώστε να έχει σταθερή βάση η παραγραφή χρέους και η αντίστοιχη επιβάρυνση των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Ποια ήταν η αντίδραση του κ. Παπανδρέου; Επιτέθηκε στην ιδέα της αναδιάρθρωσης, της παραγραφής και της επιβάρυνσης των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Τα στοιχεία ακριβώς εκείνα που η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να στηρίξει και να αναδείξει, φυσικά σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό του Μηχανισμού επιβολής ακραίας λιτότητας της Μέρκελ και του Σαρκοζί.

Έτσι, με τη συνδρομή ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλη η Ελλάδα έχει περάσει στη σφαίρα του παραλόγου. Σηκώνουμε το ανάστημα στη Μέρκελ όχι γιατί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επιβάλλουν αντικοινωνικές και αντιοικονομικές πολιτικές, αλλά γιατί μπορεί να προχωρήσει η αναδιάρθρωση του χρέους, η παραγραφή του και η τιμωρία των παγκόσμιων τοκογλύφων. Έχουμε φτάσει στο σημείο μάλιστα, όπως είδαμε σε μερικά δελτία καναλιών χθες, η εφαρμογή του Μνημονίου απέναντι στο ενδεχόμενο παραγραφής, να παρουσιάζεται, με την συνδρομή του κ. Καρατζαφέρη, ως ύψιστο πατριωτικό καθήκον που θυμίζει το αντιναζιστικό έπος της εθνικής αντίστασης.

Παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα: Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του εξακολουθούν να μη καταλαβαίνουν τίποτε από την μεγάλη κρίση στην οποία έχει παρασυρθεί η Ελλάδα; Ή, ακόμα χειρότερο, ταυτίζονται με τις πιο ακραίες διεθνείς καπιταλιστικές δυνάμεις, για τις οποίες η παραγραφή του χρέους και η ανάληψη του ανάλογου βάρους από τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι η μεγαλύτερη ιεροσυλία;»


Αθήνα, 17/11/2010

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

17 Νοέμβρη 2010

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΙΣ 15.00 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ.

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου - Δήλωση για τον β γύρο των Περιφερειακών εκλογών


Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής - Ελεύθερη Αττική αντιπαλεύει τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική είτε αυτή εκφράζεται με το Μνημόνιο είτε με τον δικομματισμό. Για την Ελεύθερη Αττική δεν υπάρχουν διλήμματα στον β’ γύρο των Περιφερειακών Εκλογών. Τάσσεται κατηγορηματικά ενάντια και στην πολιτική στήριξης του Μνημονίου, που εκφράζει ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, και στην λεκτική καταδίκη του χωρίς καμιά ρήξη με τις πολιτικές Ε.Ε. και ΔΝΤ, που εκφράζει ο υποψήφιος της ΝΔ.

Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2010

Δήλωση Αλέκου Αλαβάνου για το εκλογικό αποτέλεσμα

Δήλωση Αλέκου Αλαβάνου για το εκλογικό αποτέλεσμα
7/11/2010

Αναλαμβάνω την ευθύνη για ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καλό.
Εξακολουθώ όμως να πιστεύω βαθιά στην ανάγκη να φύγει αυτή η κυβέρνηση επειγόντως πριν η ζημιά για τη χώρα γίνει ανεπανόρθωτη.

Μια μικρή ομάδα από συντρόφους και συντρόφισσες έδωσε υπόσταση στο εγχείρημά μας για την ανασυγκρότηση της αριστεράς. Ευχαριστούμε όσες και όσους μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσουμε.

Χαιρετίζουμε τη νεολαία της αποχής. Δεν τους πείσαμε. Περιμένουμε πολλά από αυτούς.

Υπάρχει και τρίτος γύρος. Και θα είναι κοινωνικός. Και θα είμαστε παρόντες

Στάσεις από τις διαδρομές του φορτηγού της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από τις διαδρομές του φορτηγού της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

το ταξίδι του φορτηγού της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σε video clip

΄΄διαρήξτε το σύστημα!'' 5 video -συζήτηση Α.Αλαβάνου με νεολαίους

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 5/11

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΣΤΗΝ  ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ  «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΣΤΟ ΚΑΜΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΑΚΗ 
«Μας  ρωτούν : Καλείτε  τη νεολαία σε εξέγερση; Τους απαντάμε :Ναι»


Ο Αλέκος Αλαβάνος έκλεισε την προεκλογική καμπάνια της «Ελεύθερης Αττικής» μιλώντας αποκλειστικά για τις νέες και τους νέους:

«Αν οι παλιότεροι έχουν δέκα λόγους να ανατρέψουν κυβέρνηση και τρόικα οι νέοι έχουν χίλιους.
Γιατί ΔΝΤ  και Ε.Ε. επιχειρούν να τους επιβάλουν ένα θαυμαστό καινούργιο κόσμο χωρίς δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση, χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές ή και χωρίς δουλειές και τελικώς χωρίς φωνή. Ένα κόσμο βουβών, που θα στερεί από τους νέους την ίδια τους τη νεανική, ανήσυχη, δημιουργική και πρωτοπόρα φύση. 

Η πολιτική της τρόικας δεν είναι από την άποψη αυτή παρά μια συνταγή ηθικού και σωματικού ευνουχισμού των νέων.   

Τα πρώτα  δείγματα αυτού του κόσμου τα βλέπουμε ήδη. Με την ανεργία ειδικά στους νέους. Την περικοπή των μισθών ειδικά στους νέους. Την κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων ειδικά στους νέους. Την προπαγάνδα που απευθύνεται ειδικά στους νέους για να πείσει ότι η σιωπή είναι πιο αποτελεσματική από τη διαμαρτυρία, η ουρά στον ΟΑΕΔ πιο χρήσιμη από τη διαδήλωση.  

Να  γλείφεις την εξουσία  είναι πιο χρήσιμο από το να τη δαγκώνεις;  
Ε, εμείς λέμε δαγκώστε τους

Τώρα, πριν σας καθίσουν στις καρέκλες 

Εμείς δεν θέλουμε τη νεολαία κομματικό οπαδό. Θέλουμε μια νεολαία που να κρίνει, να επικρίνει, να αγανακτεί, να διαμαρτύρεται και να αντιστέκεται με νύχια και με δόντια όταν επιχειρούν να περάσουν χειροπέδες στα χέρια και στην ψυχή της. 

Να  κάνει επί του πεζοδρομίου φύλλο φτερό όλους τους νόμους και τους παιδονόμους που τη στέλνουν στα κάτεργα της ανεργίας και της κακοπληρωμένης ανασφάλιστης εργασίας και της στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση και την προορίζουν για τη μεγάλη δεξαμενή ψυχών μιας φτηνής εργατικής στρατιάς. 

Μας ρωτούν :Καλείτε τη νεολαία σε εξέγερση;
Τους  απαντάμε : Ναι! 

Μας ξαναρωτούν : Άρα θέλετε να ασκήσετε βία;

Και τους απαντάμε: Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής υπήρξε όχι πομπός, αλλά δέκτης της βίας σε αυτή τη σύντομη εκλογική περίοδο, είτε στον Άγιο Παντελεήμονα είτε εδώ στο καμένο εκλογικό μας κέντρο, το καράβι μας.

Δεν συμφωνούμε όμως, καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε απόλυτα την εξουσία που με την σκοπιμότητα, την ηλιθιότητα και τη βία της πιέζει τους νέους να μη γίνουν πολίτες, να γίνουν η αγέλη της αποχής. Τους εξαναγκάζουν να γίνουν εισαγγελείς κάθε ομάδας εργαζομένων που ξεσηκώνονται, είτε των εργαζόμενων στον ΟΣΕ είτε των νοσηλευτών και των γιατρών των νοσοκομείων, είτε των δασοπυροσβεστών. Τους αντιμετωπίζουν ως αδρανές υλικό για την κατασκευή πειθήνιου υπηρετικού προσωπικού οδηγώντας τους σε καταστροφικές ή αυτοκαταστροφικές αντιδράσεις.

Και μετά είναι  η εξουσία, όπως το βιώνουμε αυτές τις μέρες, που εκμεταλλεύεται ασύστολα αυτές τις ανορθόδοξες αντιδράσεις, τις φτάνει στην υπερβολή, τις κάνει μοναδικό θέμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ώστε να σπείρει τον τρόμο και να αναβάλλει την ήττα της που φαίνεται ήδη στον ορίζοντα.

Για να είμαστε  σαφείς :

Εμείς, στο Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής, δεν έχουμε κανένα δισταγμό ανάμεσα στους εξεγερμένους και τους βολεμένους, να επιλέξουμε τους εξεγερμένους.

Όσο για τις  συμβουλές των μεγαλυτέρων, προσέχετε, φυλαχτείτε, η τρόικα είναι παντοδύναμη, το μνημόνιο είναι η μόνη λύση, επειδή και στη γενιά μου άκουσαν τις ανάλογες συμβουλές μας κυβερνούν ακόμη ο εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου και ο ανιψιός του Κων/νου Καραμανλή.
Πιστεύω και το πιστεύω  βαθιά ότι οι νέοι θα φέρουν γρήγορα τα πάνω κάτω και θα ‘ναι μέρα μεσημέρι. 

Όσοι πιστεύουν  ότι οι Έλληνες και ειδικά η  νέα γενιά έχει δηλώσει υποταγή  κάνουν μέγα σφάλμα. Και θα θερίσουν τους άσχημους καρπούς μιας πανάσχημης πολιτικής. 

Μας ρωτούν: Κι εσείς δηλαδή θέλετε το μπάχαλο; 
Τους  απαντάμε : Μα το μπάχαλο υπάρχει ήδη σε εκατομμύρια σπίτια

Τα παιδιά είναι άνεργα, χωρίς προοπτική, χωρίς σκοπό, χωρίς αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια. Οι γονείς είναι άνεργοι ή με το εισόδημά τους ακρωτηριασμένο. Το μέλλον είναι μαύρο. Η προπαγάνδα του φόβου επιδιώκει την γενική βουβαμάρα. 

Τι χειρότερο  μπάχαλο μπορεί να υπάρξει από  μια τέτοια ανατριχιαστική τάξη; Και  όπως ξέρετε αυτού του είδους η  δράση θα γεννήσει κάποια στιγμή ανάλογη  αντίδραση. Κι εμείς υποσχόμαστε να είμαστε εκεί, παρόντες, στην πρώτη γραμμή.

Μπροστά στις εκλογές οι νέοι έχουν επί της ουσίας δύο δρόμους. 

Ο ένας είναι  να καταπιούν τα ψέματα της τρόικας και του Παπανδρέου, να υποταχθούν στη μοιρολατρεία, να κάνουν αποχή : να ψηφίσουν δηλαδή για την αναπαραγωγή όχι μόνο της φτώχειας και της ανεργίας και της ανασφάλειας και της κατάστασης πολιορκίας και βουβαμάρας, αλλά και για την αναπαραγωγή της κοροϊδίας, της απάτης και του φόβου. Να βάλουν δηλαδή μόνοι τους φίμωτρο στο μυαλό και στην ψυχή και στο στόμα τους. 

Ο άλλος είναι  να κάνουν την ψήφο τους πέτρα που πετούν στο τέλμα της κοινωνικής στασιμότητας για να σηκωθεί επιτέλους φουρτούνα που θα οδηγήσει και το μνημόνιο και την τρόικά και την κυβέρνηση του μνημονίου και της τρόικας σε οριστικό ναυάγιο. Και τα σχέδια εναντίον των νέων και εναντίον όλως μας τελικά, για μια Ελλάδα βουβών υπηρετών.
Το  μεγαλύτερο ψέμα είναι  ότι η αντίσταση, ο αγώνας, η εξέγερση δεν οδηγούν πουθενά. 

Το μεγαλύτερο λάθος για τους νέους σε τέτοιες  κρίσιμες  στιγμές είναι να μην  εξεγείρονται για να μην κάνουν λάθος. 

Δεν υπάρχει δικαίωμα, ελευθερία, κατάκτηση, αξιοπρέπεια που πίσω της να μην κρύβονται αγώνες και εξεγέρσεις, συνήθως μάλιστα αγώνες και εξεγέρσεις αντίθετες και εχθρικές στη σωφροσύνη της εποχής. 

Για τους νέους δεν  είναι εποχή για  να κάθονται στ’  αυγά τους, αλλά για να πετάξουν αυγά στο σύστημα και για να εκκολάψουν το αυγό ενός αισιόδοξου αύριο.»

Αθήνα, 5/11/2010

Ο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΜΕ ΙΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΕΤΩΠΟ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΑΤΤΙΚΗ

 
Η «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ»  ΣΤΟΥΣ ΙΡΑΝΟΥΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΤΑ 
Ο Αλ. Αλαβάνος μαζί με τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο Θαν. Κούρκουλα επισκέφθηκαν το αντίσκηνο των ιρανών προσφύγων  που κάνουν απεργία πείνας με ραμμένα στόματα προκειμένου να πάρουν πολιτικό άσυλο. 
Μετά την  επίσκεψη, ο Αλ. Αλαβάνος δήλωσε :
«Αυτό το αντίσκηνο  είναι μαρτυρία ντροπής για την  Ελλάδα, κοιτίδα δημοκρατίας και  ελευθεριών. Άλλο οι διακρατικές σχέσεις  κι άλλο ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να αρνείται τη χορήγηση πολιτικού ασύλου σε ανθρώπους που κινδυνεύουν με το ενδεχόμενο επιστροφής στη χώρα τους. Και να τους αναγκάζει σε πολυήμερες απεργίες πείνας με ραμμένα στόματα και σε κίνδυνο της ζωής τους. Όχι αύριο, σήμερα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει να ικανοποιήσει το απεγνωσμένο αίτημα των ιρανών προσφύγων.»
Αθήνα, 5/11/2010

5 VIDEO -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΜΕ ΝΕΟΛΑΙΟΥΣ

ΔΕΙΤΕ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΥ
ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΏΝΟΥΝ ΙΔΙΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΙΝΑΙ αληθινοι η κόμικς?

τι απαντούν στην προτροπή  του υποψήφιου περιφερειάρχη Αττικής ''διαρήξτε το σύστημα?''
εδω
http://www.youtube.com/102sfΠέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Τελευταία στάση του Φορτηγού της Ελεύθερης Αττικής την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 6μμ.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Τελευταία στάση του Φορτηγού της Ελεύθερης Αττικής
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου  στις 6μμ.
στο εκλογικό κέντρο στη πλ. Αρσάκη (Πανεπιστημίου, απέναντι από το ΡΕΞ)
με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών που μετείχαν στις περιοδείες του.

Με ένα  μεγάλο πάρτι και τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών που ταξίδεψαν μαζί του, το Φορτηγό της Ελεύθερης Αττικής (Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής – Αλεκος Αλαβανος), τερματίζει τις διαδρομές του, την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στις 6μμ  στο εκλογικό κέντρο του συνδυασμού, στην Πανεπιστημίου (Πλατεία Αρσακη απέναντι από το ΡΕΞ).
Μέχρι στιγμής  έχουν δηλώσει συμμετοχή, οι καλλιτέχνες :
 • ΑΝΤΙΠΕΡΑ ΟΧΘΗ (Ελληνικό έντεχνο – ροκ) και οι μουσικοί Δημήτρης Καράς και Φώτης Ανδρικόπουλος
 • ΙΝΚΑS συγκρότημα από το Περού
 • Βοmba Cabina Rock Συγκρότημα
 • Fool tattoo Rock Rock Συγκρότημα
 • Lost in Space Rock Συγκρότημα
 • Im Probi pei Rock
 • Τάσος Γκρους (κιθάρα –φωνή) Ελληνική ποίηση / Μπ. Μπρεχτ
 • Μαρίνα Παπαδημητρίου – Μάνια Παπαδημητρίου / Θεοδωράκης
 • Μαρίνα Παπαδημητρίου – Χάιμε Σβάρτς  / Λατινοαμερικάνικη ποίηση
 • Τα κρουστά της πόλης
 • Dj Θοδωρής Τριανταφύλλου

Αθήνα,  4 Νοεμβρίου 2010.

ΠΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ]


Στην οδό Αεροπαγίτου 5, κάτω από την Ακρόπολη, όπου προβλέπεται η κατοικία των εκπροσώπων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, με το σκανδαλώδες, προκλητικό και προσβλητικό ενοίκιο των 9000ευρω, αυτήν την ώρα φίλοι του συνδυασμού Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής "Ελεύθερη Αττική" (επικεφαλής Αλέκος Αλαβάνος) αναρτούν δύο πανώ που αναγράφουν
 "ΕΞΩ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ" και "IMF GO HOME".

Ο Αλεκος  Αλαβάνος σε δηλωσή του έκανε λόγο για συμβολική κίνηση τονίζοντας ότι αποτελεί πρόκληση και προσβολή οι εκπρόσωποι της τρόικας να νοικιάζουν κτίριο με 9.100 ευρώ, την ώρα που οι συντάξεις έχουν φτάσει στα 300 ευρω. 


 Αθήνα, 4/11/2010

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11 Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣτο χώρο του Κεντρικου περιπτέρου του συνδυασμού ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ,Πανεπιστημίου και Αρσάκη απέναντι απο το ΡΕΧ,την Παρασκευή 5/11 απο τις 7μμ εως τα μεσάνυχτα,
οι φίλοι και οι υποψήφιοι του συνδυασμου οργανώνουν πάρτι 
με καλεσμένους ολους εσας απο κάθε γωνιά της Αττικής.
Καλεσμένοι επισης οι καλλιτέχνες που συνόδεψαν με τραγούδι,χορό και παρλάτες το ΦΟΡΤΗΓΟ στις περιοδείες του.
Θα βρεθούμε για ενα κρασί ,[οχι ξεροσφύρι...] για να μοιραστούμε το κέφι,την αισιοδοξία,την αγωνία και ....την κούραση των τελευταίων ημερών
να μοιραστούμε το χαμόγελο και τη χαρά του ΜΑΖΙ
ΧΟΡΟΣ ,ανάλογα με τα κέφια των μουσικών[οχι βεβαια στο...ταψί]

.

ΕΠ'' ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΙ  ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»
ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ TV : «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΜΒΑ»


Σήμερα, λίγο μετά τις έξι τα ξημερώματα, κομβόι αυτοκινήτων κατοίκων του Γραμματικού και της «Ελεύθερης Αττικής» αιφνιδίασε την αστυνομική δύναμη, που επί μήνες είχε κάνει το χώρο της χωματερής του Γραμματικού απόρθητο φρούριο απέναντι στις κινητοποιήσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Βορειοανατολικής Αττικής, και κατέλαβε την είσοδο και τον κεντρικό χώρο του εργοταξίου. Σε αυτοκίνητα της «Ελεύθερης Αττικής» επέβαιναν, μαζί με πολλούς άλλους, ο Αλ. Αλαβάνος, ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής Τάσος Σταυρόπουλος και το μέλος του Συντονιστικού του Μετώπου Ν. Γαλάνης. Αποτέλεσμα της κατάληψης ήταν η ματαίωση όλων ανεξαίρετα των χωματουργικών  και άλλων τεχνικών εργασιών μέσα στο χώρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα εργολαβικά συνεργεία που ήρθαν να πιάσουν δουλειά απαρτίζονταν κυρίως από αφρικανούς και αλβανούς ανασφάλιστους εργάτες.

Μετά την κατάληψη, χτύπησαν οι καμπάνες των εκκλησιών στους γύρο οικισμούς και συγκεντρώθηκαν στο χώρο πάρα πολλοί πολίτες, άνδρες και γυναίκες και αυτοκίνητα από το Γραμματικό, τον Βαρνάβα, τον Μαραθώνα, τη Νέα Μάκρη. Σε λαϊκή συνέλευση που έγινε με πρωτοβουλία του συντονιστικού των κατοίκων αποφασίσθηκε η επ΄ αόριστον συνέχιση της κατάληψης.

Ο Αλ. Αλαβάνος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ ΤV μεταξύ άλλων δήλωσε :

« Η χωματερή του Γραμματικού αποτελεί μια οικολογική βόμβα. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να ανοίγουν καινούριοι ΧΥΤΑ, όταν στην Ευρώπη ακολουθείται η διαδικασία της ανακύκλωσης, διαλογής, ανάκτησης, κομποστοποίησης με συνέπεια σε χώρες όπως η Γερμανία ή η Δανία να απομένει λιγότερο από το 5% του αρχικού όγκου απορριμάτων ως υπόλειμμα. Αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει και η Ελλάδα, πράγμα που και καθιστά τον ΧΥΤΑ  Γραμματικού άχρηστο κα ανακουφίζει την χωματερή της Φυλής, κάνοντας εφικτή και πολύ πιο εύκολη την επιλογή εναλλακτικών λύσεων.

Παράλληλα είναι μια πολιτιστική βόμβα. Οι αρχαιότητες στο χώρο, που ανήκει στον αρχικό δήμο Ραμνούντα,  είναι σαν ένα νησί ανάμεσα σε σκουπιδόχαρτα, ορισμένους τενεκέδες κα αποφάγια.»

Σε άλλη δήλωση του σε τοπικά μέσα ο Αλ. Αλαβάνος τόνισε:
«Μετά την επίσκεψη στον Αγ. Παντελεήμονα, μετά το άνοιγμα των διοδίων Αφιδνών, τώρα με τη συμβολή της στη διακοπή των εργασιών στη χωματερή του Γραμματικού η «Ελεύθερη Αττική» αναδείχνει πάλι την διαφορετικότητά της από άλλους συνδυασμούς. Δεν χρησιμοποιεί «θα», αποδείχνει την αποφασιστικότητα με πράξεις και αυτό που λέει το εννοεί.»

Αθήνα, 3/11/2010

Δηλώσεις του Α. Αλαβάνου για τον εμπρησμό του κεντρικού εκλογικού περίπτερου της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

< Χθες, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, εμπρηστές επιχείρησαν να καταστρέψουν το κεντρικό περίπτερο του Μετώπου – Ελεύθερη Αττική που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Αρσάκη, στο κέντρο της πόλης.
Η φωτιά που προκλήθηκε κατέστρεψε ένα μέρος των εγκαταστάσεων και προεκλογικό υλικό. Η λειτουργία του περιπτέρου συνεχίζεται και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις  θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο Αλ. Αλαβάνος  στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για το συμβάν, μεταξύ άλλων δήλωσε:

«Οι πολίτες της Αθήνας θα θέλανε την πόλη τους ένα πάρκο ειρήνης, δημοκρατίας και ελευθερίας.

Αντί γι’ αυτό βλέπουμε τη βία να φυτρώνει και να βλασταίνει σε ένα περιβάλλον ανθρώπινής  εξαθλίωσης.
Η «Ελεύθερη Αττική» δεν φοβάται να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα και τις ακροδεξιές συμμορίες .

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ ΜΙΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟ

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, στις 13.00 θα δωθεί συνέντευξη Τύπου από το Μέτωπο - Ελεύθερη Αττική, σχετικά με τον εμπρησμό του περιπτέρου, στον χώρο του περιπτέρου, Πανεπιστημίου και Αρσάκη.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ

Στις 7.30 πμ,  το πρωι σήμερα 3/11,κάτοικοι του Γραμματικού και κλιμάκιο του Μετώπου - Ελεύθερη Αττική, με την συμμετοχή του υποψήφιου Περιφερειάρχη Αλέκου Αλαβάνου έχουν καταλάβει τον χώρο του ΧΥΤΑ διαμαρτυρόμενοι για το έργο. Οι εργασίες έχουν σταματήσει. Η αστυνομία παρίσταται. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμπρησμός στο κεντρικό περίπτερο του Μετώπου - Ελεύθερη Αττική έγινε κατά την διάρκεια της νύχτας. 
Προκαλεί εντύπωση πως είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου και Αρσάκη. 
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Μετώπου - Ελεύθερη Αττική στον χώρο θα γίνουν κανονικά. 

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ ''ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ''

ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ  ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


"Τις τελευταίες ημέρες, μετά την διακαναλική συνέντευξη του πρωθυπουργού, γίνεται πολύ συζήτηση για το ενδεχόμενο των εκλογών. Για όλη την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση το ενδεχόμενο αυτό είναι ένας εκβιασμός. Για μας είναι ήττα του πρωθυπουργού, ο οποίος ανακρούει πρύμνα από την προηγούμενη θέση του για αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των εκλογών. Είναι νίκη της πολιτικής που υποστηρίζει πάγια το Μέτωπο για την ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης της σημερινής κυβέρνησης.
Το δίλημμα υπάρχει και είναι μπροστά μας, όσο κι αν μερικοί παριστάνουν τη στρουθοκάμηλο και κρύβουν το κεφάλι στην άμμο.
Βέβαια, για το πολιτικό σύστημα, που απειλείται με αποσύνθεση, δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Για τις Τράπεζες, δεν πρέπει να γίνουν εκλογές. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βρίσκεται σε πλήρως ασταθή ισορροπία, δεν πρέπει να γίνουν εκλογές.
Για όσους όμως χρειάζονται το κοινωνικό κράτος, πρέπει να γίνουν εκλογές.
Για τις νέες και τους νέους, ιδιαίτερα, που δεν χαλαλίζουν τα καλίτερά τους χρόνια, που τους αξίζει η δουλειά, η αξιοπρέπεια και η προοπτική, πρέπει να γίνουν εκλογές"

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11 Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ


-          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11, 7 -12 μ.μ., ΑΡΣΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
-          ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

-          ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

-          Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ «ΦΟΡΤΗΓΟΥ» ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΟΥΣΙΚΗΗ προεκλογική καμπάνια της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ λήγει την Παρασκευή 5/11 με συγκέντρωση στο κεντρικό εκλογικό περίπτερο, στη συμβολή των οδών Αρσάκη και Πανεπιστημίου. Από τις 19.00  μέχρι τα μεσάνυχτα θα στηθεί ένα πανηγύρι, με πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες στη σκηνή του ΦΟΡΤΗΓΟΥ, που υπήρξε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην επαφή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νεολαία. Στις 20.00 θα χαιρετίσει ο Αλ. Αλαβάνος απευθυνόμενος κυρίως στη νέα γενιά της Αττικής.