Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ο Αλέκος Αλαβάνος μετά τη σημερινή συνάντηση με το Δ.Σ. των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση :
  

Στόχος μας είναι η ανάδειξη της σημασίας επίλυσης του θεσμικού προβλήματος των 71 Κέντρων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και η αναβάθμιση του αναγνωρισμένου επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου.
Καθώς, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, οι υπηρεσίες των δομών είναι αναγκαίες όσο ποτέ, ο περιφερειακός συνδυασμός «Μέτωπο-Ελεύθερη Αττική»υποστηρίζουμε την πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, ως μόνη βιώσιμη, μεταξύ όσων έχουν επισήμως κατατεθεί, για τις δομές, που εδώ και χρόνια κλυδωνίζονται και αδιάκοπα κινδυνεύουν με κλείσιμο. Συγκεκριμένα, καλούμε τους εμπλεκόμενους στη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης Φορείς να προχωρήσουν σε διαμόρφωση ισχυρού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δομών, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·         Ίδρυση 13 Αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ., ένα ανά Διοικητική Περιφέρεια, με την οποία θα ρυθμίζεται και η υπαγωγή τους στο Υπουργείο Υγείας.
·         Διατήρηση της σημερινής διασποράς των Κέντρων Πρόληψης, ήτοι 71 πανελλαδικά  και δημιουργία νέων, ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό πληρέστερα οι οξείες κοινωνικές ανάγκες.
·         Εγγραφή της χρηματοδότησης των Ν.Π.Δ.Δ. ως δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
·         Πιστοποίηση των Κέντρων Πρόληψης ως Φορέων Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας και αντίστοιχη πιστοποίηση των εργαζομένων ως εξειδικευμένου προσωπικού Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
·         Εξασφάλιση μέσω προβλεπόμενης διαδικασίας όλων των θέσεων εργασίας και του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Πρόληψης.
·         Εξασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και της συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων.

Ο συνδυασμός "Ελεύθερη Αττική - Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής"
Ο επικεφαλής, Αλέκος Αλαβάνος