Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ : ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΤΩΝ 60 εκ. € ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Στη χθεσινή συνεδρίασης της Περιφέρειας Αττικής συζητήθηκε ο προϋπολογισμός για το 2011. Η Ελεύθερη Αττική τον καταψήφισε για μια σειρά λόγους. Κινείται στα πλαίσια του μνημονίου με πόρους μικρότερους και από αυτούς που το 2010 είχαν  οι νομαρχίες της Αττικής. Δεν περιλαμβάνει νέα έργα. Δεν έχει κοινωνική και οικολογική διάσταση.

Ο προϋπολογισμός με αυτούς τους όρους παρουσιάζει περίσσευμα 60 εκ. €. Ο περιφερειακός σύμβουλος της Ελεύθερης Αττικής υπογράμμισε ότι σε μια Αττική της φτώχειας και ανεργίας, της κοινωνικής διάλυσης, με τόσο μεγάλες ανάγκες, ένα τέτοιο περίσσευμα αποτελεί πρόκληση.

Η Ελεύθερη Αττική προτείνει τα 60 εκ. € να είναι η αρχή ενός προγράμματος κατά της νεανικής ανεργίας με στόχο πολλαπλές μικρές μελέτες και έργα οικολογικού, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα με διασπορά σε όλο το χώρο της Αττικής για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων (μηχανικών, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων) και τεχνιτών, που έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η ανεργία των νέων βρίσκεται στα ύψη.

Αθήνα, 23/3/2011