Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011

Πανελλαδική Συνάντηση του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής


Το Μέτωπο Αλληλεγγύης και Ανατροπής θα πραγματοποιήσει Πανελλαδική Συνάντηση το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απρίλη στην Αθήνα. Θα προηγηθούν συσκέψεις στην Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Στην Πανελλαδική Σύσκεψη θα γίνει συζήτηση με βάσει το εισηγητικό πολιτικό κείμενο των 9 σημείων, που έχει ήδη δημοσιευτεί καθώς και το πλαίσιο κανόνων συγκρότησης και λειτουργίας του Μετώπου Αλληλεγγύης και Ανατροπής. Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η Πανελλαδική Συνάντηση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών της θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες.

Αθήνα 9 Μάρτη 2011